GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Biz kimiz

Modulmer Modul Mermer San. Tic. A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Modulmer“) olarak, resmi internet sitemiz olan https://modulmer.com.tr ("Sitemiz") adresini ziyaret ettiğinizde siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVKK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Şirketimiz’in KVKK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, https://modulmer.com.tr ziyaretçilerimizi işbu Modulmer İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Hangi kişisel verilerinizi nasıl ve neden elde ediyor ve işliyoruz

Sitemizi ziyaret etmenizle birlikte; başta trafik verileriniz 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz tarafından KVKK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Yorumlar

Eğer Sitemizde görülen herhangi bir makaleye bir yorum bırakırsanız, yorum formunda yazdığınız metin ve ziyaretçi IP adresinizi spam önlemek amacıyla kayıt altına alıyoruz.

Medya

Eğer Sitemizde görülen herhangi bir forma bir resim yüklerseniz, resmin lokasyon (EXIF GPS) verisinin gömülü olmadığından emin olunuz. Sitemizi ziyaret eden başka kullanıcılar bu bilgiye açık bir şekilde erişimleri olacaktır.

Sitemizde bulunan sanal sergi salonları ve interaktif oynatıcılar Unity3D WebGL ile yapılmıştır.
Unity3D gizlilik politikasına: https://unity3d.com/legal/privacy-policy/ ulaşabilirsiniz.

Çerezler

Sitemizde herhangi bir makaleye yorum yaptığınızda tercihe bağlı olarak isiminiz ve mail adresinizin çerez olarak kayıt edilmemesini tercih edebilirsiniz. Ancak bu çerezler kullanıcı için kolaylık sağlamakta ve aynı formu tekrar tekrar doldurmamanızı sağlar. Bu çerezlerin tarayıcı ömrü 1 senedir.

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır

İşbu Bilgilendirme Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra dernek faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, KVKK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Modulmer’in denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Yasal istekler: Bilgileriniz, kanuni gereklilik halinde yetkili merciler ile paylaşılabilir.

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafaza ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Modulmer bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVKK mevzuatı olmak üzere Şirketimiz’in KVKK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Modulmer, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVKK mevzuatı uyarınca gereken hallerde Modulmer sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi edinme hakkınız

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İlgili taleplerinizi modul@modulmer.com.tr veya Sanayi mah. 104 cad. No: 145 32200 Isparta adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

Değişiklikler

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

  • 08 Şubat 2020: Başlangıç